Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

iamanartist
21:43
5081 42b9 400
Reposted fromoll oll viageralt geralt
iamanartist
21:41
skułam się i schlałam i chyba tęsknie, chłopaku
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn

August 10 2017

iamanartist
16:04
0609 b74f 400
Reposted fromohshit ohshit viajointskurwysyn jointskurwysyn
iamanartist
16:03
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
Reposted fromday11shadow day11shadow viaprzeblyski przeblyski
iamanartist
16:02
2849 daa1 400

July 07 2017

iamanartist
22:34
iamanartist
21:57
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
iamanartist
21:54
6600 7311 400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viawonderwall wonderwall
21:53
iamanartist
21:53

"- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię".

— Piotr Adamczyk
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viawonderwall wonderwall

June 29 2017

iamanartist
22:58
7660 8e66 400
iamanartist
22:57
Wielka dama smutkiem pijana 
— A. Jantar
Reposted frompastelina pastelina viajointskurwysyn jointskurwysyn
iamanartist
22:57
6600 7311 400

June 23 2017

iamanartist
21:35
2856 763b 400
iamanartist
21:35
„Wariuje się wyłącznie z samotności. Póki jest przy tobie ktoś, kto widzi to, co ty, słyszy to, co ty, nie postradasz zmysłów.”
— Anaïs Nin
iamanartist
20:41
2198 a7c5 400
Reposted frompesy pesy viaoxygenium oxygenium
20:41
0087 06c3 400
iamanartist
20:35
0605 ae96 400
iamanartist
20:35
Reposted fromliteon44 liteon44 viaoxygenium oxygenium
iamanartist
20:34
4734 415a 400
Reposted frombylejaka bylejaka viacoeurina coeurina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl