Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

iamanartist
22:30
5911 ed47 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoxygenium oxygenium
iamanartist
22:30
4689 28c1 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoxygenium oxygenium
iamanartist
22:30
2025 26fb 400
Poznań, gdzieś w okolicach Starego Rynku.
Reposted frommaybeyou maybeyou viakostkaczekolady kostkaczekolady
iamanartist
22:29

June 03 2017

iamanartist
22:36
1513 0bec 400
Reposted fromIriss Iriss viajointskurwysyn jointskurwysyn
iamanartist
22:35
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted frompensieve pensieve viapsychodelik psychodelik
22:33
iamanartist
22:32
Zaopiekuj się mną, nawet, gdy nie będę chciał. Zaopiekuj się mną, mocno tak.
— Rezerwat
Reposted fromakord akord viaprzeblyski przeblyski

June 02 2017

iamanartist
22:37
3805 5fcf 400
hello
Reposted fromstonerr stonerr viajointskurwysyn jointskurwysyn
iamanartist
22:36
iamanartist
22:36
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.
Reposted fromarrependimento arrependimento viageralt geralt
iamanartist
22:35
Nie należy potępiać człowieka, ponieważ nigdy nie wiadomo, co się dzieje w jego duszy
— Lew Tołstoj
Reposted fromfindmyway findmyway viageralt geralt
iamanartist
22:33
iamanartist
22:33
Fakat Müzeyyen Bu Derin Bir Tutku (2014)
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viajointskurwysyn jointskurwysyn
iamanartist
22:30

June 01 2017

iamanartist
22:53
3189 641b 400
Reposted fromoutline outline viaoxygenium oxygenium
22:52
6650 eca1 400
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viaoxygenium oxygenium
iamanartist
22:41

May 25 2017

iamanartist
22:57
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...).
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted frompassionative passionative viawonderwall wonderwall
iamanartist
22:56
4893 bfda 400
Reposted fromnazarena nazarena viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl