Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

17:36
9572 fe98 400
Reposted fromshitsuri shitsuri viaSapereAude SapereAude
iamanartist
00:50
7567 67c3 400

March 25 2017

23:36
1532 3403 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viabrzask brzask
23:36
1534 f420 400
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viabrzask brzask

March 24 2017

iamanartist
22:27
3250 2539 400
Reposted fromoblivions oblivions viapareidolie pareidolie
22:25
5016 4bdc
Reposted fromamatore amatore viaoxygenium oxygenium
iamanartist
22:24
tumblr_nfztnaapNd1rli1a8o2_500.gif (500×250)tumblr_nfztnaapNd1rli1a8o1_500.gif (500×250) Me, every time I try to study
Reposted frompapaja papaja vianiemaproblemu niemaproblemu
iamanartist
22:22

March 22 2017

iamanartist
21:29
Nie chciałam, aby myślał, że jestem najpiękniejszą, najwspanialszą, najmądrzejszą kobietą na świecie. Pragnęłam, by zdawał sobie sprawę z obecności mnóstwa olśniewających kobiet wokół niego, lecz mimo to nadal potrzebował właśnie mnie. Chciałam wyboru, nie hipnozy czy zapatrzenia.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viaprzeblyski przeblyski
iamanartist
21:28
2620 3b07 400
Reposted fromNajada Najada viaprzeblyski przeblyski
iamanartist
09:38
5329 4f30 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasoSad soSad
iamanartist
09:38
W relacjach między ludźmi najpiękniejsza jest ta spontaniczna szczerość.
— Gaunter o'Dim
Reposted fromgreywolf greywolf viaselsey selsey

March 21 2017

iamanartist
23:16
2019 c822 400
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrzask brzask
iamanartist
23:16
Spójrz na własne myśli z pewnego dystansu.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabrzask brzask
23:15
1197 4441 400

ffffixas:

instagram @adamscarvalho

March 20 2017

21:57
7035 9dc1 400
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaoxygenium oxygenium
21:57
9071 33df 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoxygenium oxygenium
iamanartist
20:28
A w nocy, kiedy się o czymś myśli, wszystko jest takie ostre i jeszcze prawdziwsze jak za dnia.
— Marek Hłasko
Reposted frompiksele piksele vianivea nivea
20:28
8279 7937 400
Reposted fromerial erial viakostkaczekolady kostkaczekolady
20:28
4519 b102 400

ladyofthecanyons:

Au hasard Balthazar (1966) dir. Robert Bresson

Reposted fromLittleJack LittleJack viaprzeblyski przeblyski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl