Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

iamanartist
22:57
(...) jak dużo powiedzieć, a nic nie powiedzieć, jak się śmiać, gdy w środku nie do śmiechu, jak w coś wierzyć, gdy w nic się nie wierzy, (...).
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromrefuge refuge viawonderwall wonderwall
iamanartist
22:56
4893 bfda 400
Reposted fromsiegmunda siegmunda viabrzask brzask
iamanartist
22:56
Edward Hopper, Night on the El-Train (1918)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viabrzask brzask
iamanartist
22:54
8001 a17b 400
Reposted frommisza misza viacholera cholera
iamanartist
22:54
Jeśli nie zamienisz swojego życia w opowieść, staniesz się tylko fragmentem cudzej historii.
— Terry Pratchett
Reposted fromconfusion confusion viacholera cholera
iamanartist
22:53
5995 13ff 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viaoxygenium oxygenium

May 24 2017

iamanartist
22:52


drew this today
iamanartist
22:52
6377 ecd1 400
Reposted fromwetryagain wetryagain viaSapereAude SapereAude
iamanartist
22:51
1129 76b4 400
Reposted fromtfu tfu viabrzask brzask

May 23 2017

iamanartist
22:33
Nic nie stoi na twojej drodze oprócz ciebie.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadygoty dygoty
iamanartist
22:33
Obudzić swoją kobiecość, pewność siebie... i uśmiechać się w taki sposób, żeby ktoś bez mojego uśmiechu nie wyobrażał sobie życia. 

Reposted fromiamstrong iamstrong viaszydera szydera
iamanartist
22:32
Ja po prostu chcę za dużo i zbyt nagle.
— ja po prostu jestem trochę głupia
iamanartist
22:31
6200 7e98 400
Reposted fromIriss Iriss viawonderwall wonderwall
iamanartist
22:30
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viawonderwall wonderwall
22:30
0852 51c9 400

inritus:

Paris Love, 1964. Photographed by Vladimir Lagrange. (via)

Reposted fromLittleJack LittleJack viawonderwall wonderwall
22:30
3503 a385 400

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viawonderwall wonderwall
iamanartist
22:27

Tumblr_m8pvhuu7ko1qz9qooo1_500_large

Reposted fromcarly carly viabrzask brzask
iamanartist
22:26
6960 54c0 400
szymborska
Reposted fromsankastycznie sankastycznie viabrzask brzask
iamanartist
22:26
Lubię siłę czerni,
i nieużywania słów.
Wszystkiego, co niezmienne,
w nicości za oknem, gdy budzą się mgły. 
— Myslovitz - Przypadek Hermana Rotha
Reposted fromhey-jude hey-jude viabrzask brzask
iamanartist
22:25
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromweightless weightless viaprzeblyski przeblyski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl