Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

iamanartist
11:00
9474 8469
Reposted fromonlyman onlyman viageralt geralt
iamanartist
10:59
3141 4875 400
Reposted from4777727772 4777727772 viaoxygenium oxygenium

July 14 2018

iamanartist
20:49
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapareidolie pareidolie
10:58
6255 56c8 400
Reposted fromkattrina kattrina viadzisniezasne dzisniezasne
iamanartist
10:56
Prawdziwa kobieta? Ma ona dar szczególnego budzenia i rozwijania w mężczyźnie wszystkiego, co dobre i szlachetne.
— Lew Tołstoj

July 12 2018

iamanartist
18:32
0873 4041 400
Reposted fromdreamadream dreamadream viamayamar mayamar
iamanartist
18:27
3661 4350 400
Reposted frommagdenvja magdenvja viaoxygenium oxygenium
iamanartist
18:27
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium
iamanartist
18:27
9910 8f98 400
Reposted fromheroes heroes viaoxygenium oxygenium
iamanartist
18:26
2238 1f20 400

June 29 2018

iamanartist
16:06
9562 d230 400
Reposted fromshemkel shemkel viadualistycznie dualistycznie
iamanartist
16:05

June 27 2018

iamanartist
11:14
iamanartist
11:03
Reposted frombluuu bluuu viaoxygenium oxygenium
iamanartist
11:03
0011 3e7d 400
iamanartist
11:03
7954 fe15 400
Reposted fromzie zie viaprzeblyski przeblyski

June 26 2018

iamanartist
18:11
3304 e584 400
iamanartist
18:09
6206 2dc2 400
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSapereAude SapereAude
iamanartist
18:09
0346 eb8d 400
Anatomy in art.
Reposted fromouri ouri viaSapereAude SapereAude
iamanartist
18:07

Najwspanialszą rzeczą, jaką możesz komuś podarować, jest Twój własny rozwój.

Kiedyś mówiłem: Jeśli Ty zaopiekujesz się mną, ja zaopiekuję się Tobą.

Dziś mówię: Ja zaopiekuję się sobą dla ciebie, jeśli Ty zaopiekujesz się sobą dla mnie.

— Jim Rohn
Reposted fromasz asz viawinnym-swiecie winnym-swiecie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl