Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

iamanartist
23:46
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viamayamar mayamar
iamanartist
23:44
- Tak... prezenty przed odpakowaniem są najpiękniejsze - ciągnął profesor, śmiejąc się i potrząsając głową. - A cel jest najwspanialszy tuż przed tym, nim się go osiągnie. A ktoś, na kogo bardzo się czeka, jest najmilszy tuż przed tym, nim przyjdzie. To są właśnie te najlepsze chwile życia. 
— Małgorzata Musierowicz - "Noelka"
Reposted fromlovvie lovvie viadobby dobby
iamanartist
15:51
0851 ad9a 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapareidolie pareidolie
iamanartist
15:50
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk

January 12 2018

iamanartist
19:12

Kiedy stoisz przede mną i patrzysz na mnie, cóż Ty wiesz o moich wewnętrznych cierpieniach i cóż ja wiem o Twoich. Nawet gdybym upadł przed Tobą i szlochając powiedział Ci o moich, cóż więcej mógłbyś wiedzieć o mnie niż wiesz o piekle, kiedy ktoś opowiada, że jest gorące i straszliwe.

— Franz Kafka
Reposted fromevanescoo evanescoo viadobby dobby
iamanartist
18:41
9149 6ab2 400
Reposted fromwronia wronia viadobby dobby
iamanartist
18:40
1858 80ff 400
iamanartist
18:40
2707 3e5e 400
Reposted fromrisky risky viaprzeblyski przeblyski

December 29 2017

iamanartist
15:45
5181 6814 400
iamanartist
15:44
6054 8b55 400
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
iamanartist
15:44
iamanartist
15:38
iamanartist
15:38
7290 a727 400
iamanartist
15:38
2781 ec0f 400
Reposted from777727772 777727772 viacholera cholera

December 19 2017

iamanartist
21:59
8239 2942 400
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viamayamar mayamar
iamanartist
20:30

Człowiek będzie zaciekle bronił błędów, które pokochał.

iamanartist
20:30
1696 0624 400
Reposted fromkrzysk krzysk viacholera cholera
iamanartist
20:29
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viapsychodelik psychodelik
iamanartist
20:28
Jeśli ktoś nie podziela twoich poglądów, a ty wciąż pozostajesz przy swoim, to znaczy, że rozpoczął się u ciebie jeden z najważniejszych procesów, jakie mogą spotkać człowieka. Samodzielne myślenie.
— Maciej Frączyk

December 18 2017

iamanartist
19:09
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl